Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г.

ministerstvo-na-zemedelieto

С проектът на заповед се предвижда изменение на периода, в който Държавен Фонд „Земеделие“ извършва проверка съгласно чл. 1, т. 1а и т. 2 и Приложение I, чл. 1, част 1 „Вътрешна среда“, раздел А „Организационна структура“ буква „i и раздел Б „Стандарти в областта на човешките ресурси“, буква „ii“ и част 2 „Контролни дейности”, раздел А „Процедури по одобряване на заявленията“, букви „ii“, „iii“, „iv“ и „v“ на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията, а именно: след сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 27.10.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.