Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода, с което се премахва изискването бенефициентът да подписва искането за второ плащане и приложените към него документи с квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“. Проектът на документите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

rabotnici-kartofi

С писмо Държавен фонд „Земеделие“ представи предложения за промяна към Условията за изпълнение, с които ще се улесни подаването на искането за второ плащане от бенефициенти на одобрени проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година. В писмото се предлага да се редактира т. 2. 1 от Условията за изпълнение и да се премахне изискването бенефициентът да подписва искането за второ плащане и приложените към него документи с квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“. Предложената промяна е в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16 август 2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.