Временното политическо споразумение постигна Европейският парламент и Съвета относно новата Обща селскостопанска политика, която да бъде по-справедлива, екологична, по-благоприятна за животните и гъвкава за земеделците. По-високите амбиции за опазване на околната среда и климата, съобразени с целите на Зелената сделка, трябва да бъдат приложени от януари 2023 г. Новата ОСП ще осигури и по-справедливо разпределение на подкрепата особено за малки и средни семейни ферми и млади фермери.

niva-zemq

Въз основа на по-прости правила, установени на ниво ЕС, всяка държава-членка ще изготви стратегически план за прилагане на политиката през следващите 5 години. Това ще им позволи да вземат предвид местните условия и да се съсредоточат върху представянето.

Зам.-председателят на Еврокомисията Тимерманс каза: „По време на преговорите Комисията работи за нова Обща селскостопанска политика, която може да подкрепи Зелената сделка. Постигнатото споразумение бележи началото на реална промяна в начина, по който практикуваме земеделието в Европа. През следващите години ще защитим влажните и торфени земи, ще посветим повече земеделски земи на биологичното разнообразие, ще стимулираме биологичното земеделие, ще отворим нови източници на доходи за земеделските производители чрез въглеродното земеделие и ще започнем да коригираме неравенствата в разпределението на доходната подкрепа. 

Комисарят по земеделие Януш Войцеховски каза: „ Радвам се, че постигнахме политическо споразумение за нова ОСП навреме за нейното прилагане до началото на 2023 г. Новата ОСП съчетава по-високи амбиции за опазване на околната среда, климата и хуманното отношение към животните с по-справедливо разпределение на плащанията, особено за малки и средни семейни ферми, както и за млади фермери. Сега разчитам на държавите-членки да разработят амбициозни стратегически планове за ОСП, които са в съответствие с нашите цели и които ще осигурят правилните инструменти в подкрепа на нашите земеделски производители при прехода към устойчива хранителна система.

Елементи на ОСП

 • За първи път ОСП ще включва социални условия, което означава, че бенефициерите ще трябва да спазват елементи от европейското социално и трудово право, за да получат средства по ОСП.
 • Преразпределението на подпомагането на доходите ще бъде задължително. Държавите-членки ще преразпределят поне 10% в полза на по-малките ферми и трябва да опишат в стратегическия си план как планират да направят това.  
 • Подкрепата за млади фермери ще има ново задължително минимално ниво от 3% от бюджетите на държавите-членки за подпомагане на доходите на ОСП за млади фермери (фермери до 40). Това може да покрие подпомагане на доходи, инвестиции или помощ за започване на дейност за млади фермери.

По-зелена ОСП

Новата ОСП ще подкрепи прехода към по-устойчиво земеделие с повишена амбиция за климат, околна среда и хуманно отношение към животните. Това ще даде възможност за изпълнение чрез националните стратегически планове в съответствие със Зелената сделка и нейните стратегии „От ферата до трапезата“ и за биологичното разнообразие. Също така се въвеждат нови инструменти, които в комбинация с новия начин на работа, ще позволят по-ефективно и по-целенасочено изпълнение на мерки за околната среда, климата и хуманното отношение към животните:

 • Съгласуваност с европейската зелена сделка: Новата ОСП ще интегрира изцяло законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата. Плановете за ОСП ще допринесат за целите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие и ще бъдат актуализирани, за да вземат предвид промените в законодателството в областта на климата и околната среда от Европейската зелена сделка.
 • Условие: минималните изисквания, които бенефициентите на ОСП трябва да спазват, за да получат подкрепа, вече са по-амбициозни. Например във всяка ферма най-малко 3% от обработваемата земя ще бъде посветена на биологичното разнообразие и непроизводствените елементи, с възможност за получаване на подкрепа чрез екосхеми за постигане на 7%. Всички влажни зони и торфища ще бъдат защитени.
 • Екосхемите ще бъдат задължителни за предлагане от държавите-членки. Този нов доброволен инструмент ще възнагради фермерите за прилагане на климатични и екологични практики (биологично земеделие, агроекология, интегрирано управление на вредителите и др.), както и подобрения в хуманното отношение към животните. Държавите-членки трябва да разпределят най-малко 25% от своя бюджет за подпомагане на доходите за екосистеми, общо 48 милиарда евро от бюджета за директни плащания.
 • Най-малко 35% от средствата за развитие на селските райони ще бъдат разпределени за ангажименти за агроекология, които насърчават екологични, климатични и хуманни практики на животните.
 • Бюджетът на ОСП трябва да допринесе значително за общите разходи на Съюза за климата. За да осигури реалистично изпълнение до 2025 г. Комисията ще предложи нов, диференциран подход, който надхвърля съществуващите методи.

По-гъвкава ОСП

Новата ОСП въвежда нов начин на работа, при който всяка държава-членка ще изготви национален стратегически план за ОСП, описващ как ще бъдат постигнати целите на ОСП, както и целите на Зелената сделка, както са описани в двете стратегии.

В допълнение, новата ОСП се фокусира върху производителността благодарение на:

 • По-опростени правила на ниво ЕС.
 • Един годишен отчет за ефективността, за да бъдат представени от държавите-членки на Комисията от 2024 г. насам.
 • Комисията ще направи преглед на изпълнението на стратегическите планове за ОСП през 2025 и 2027 г..
 • Ще бъде приожен и набор от общи показатели за наблюдение на прилагането на Общата селскостопанска политика и оценка на дейността на ОСП за стратегическите планове и постигане на целите.

Укрепване на позицията на земеделските производители в конкурентния селскостопански хранителен сектор

 • Новата ОСП поддържа цялостна пазарна ориентация, като фермите в ЕС работят в съответствие с пазарните сигнали, като същевременно се възползват от възможностите извън ЕС, произтичащи от търговията.
 • Също така ще се засилва позицията на фермерите във веригата за доставка на храни, като разширява възможностите на фермерите да обединят усилията си, включително чрез някои изключения от законодателството за конкуренция.
 • Ще бъде въведен нов селскостопански резерв за финансиране на пазарните мерки по време на кризи с годишен бюджет от най-малко 450 милиона евро.

Следващи стъпки

Новата ОСП трябва да бъде официално одобрена от Европейския парламент и приета от Съвета, преди да влезе в сила.

Що се отнася до стратегическите планове за ОСП, държавите-членки имат срок до 31 декември 2021 г. да представят своите проекти. След това Комисията ще разполага с 6 месеца, за да оцени и одобри плановете, които след това ще влязат в сила в началото на 2023 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.