До 13 септември 2021 г., включително, е крайният срок, в който земеделските производители могат да подадат заявление за нанесените от градушката щети в област Пловдив, в общинските служби по земеделие. За да получи подпомагане за компенсиране на щетите, всеки стопанин задължително трябва да разполага с протокол, издаден от съответната Общинска служба „Земеделие“, в който да е определен процентът на засегнатите площи.

gradushka

До момента са подадени 143 заявления за 2 356ха. От служителите на министерството на земеделието, храните и горите са извършени огледи по 82 от подадените заявления. От тях, при 47 – са констатирани на 100% пропаднала реколта, 16 – са за под 100% пропаднала реколта и 19 – са за щети на 100% и за под 100% пропаднали площи. От страна на земеделските производители има 13 оттеглени заявления.

При обследванията досега се отчита, че най-много засегнати площи има при оризищата – 1 683 ха, зеленчуците, включващи дини, пъпеши и ягоди – 504 ха, други култури, като тютюн, слънчоглед и др. – 97 ха и трайни насаждения, включително и лозя – 72 ха.

Обръщаме внимание на финансовите инструменти и необходимите документи, с които ще се компенсират загубите на земеделските производители. Обезщетяването на собствениците ще бъде на база подпомагане чрез държавни помощи за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и по схемите за директни плащания при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

За да получат подпомагане за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, стопаните следва да подадат заявление по образец до съответната Общинска служба „Земеделие“, в срок до 10 работни дни от настъпване на събитието (до 13-ти септември 2021 г., включително). На база на заявлението, ще се извърши проверка от назначена за целта комисия за установяване на процента на засегнатите от природното бедствие площи.

Подпомагането ще бъде директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година, изчислени по Технологични карти, изготвени от МЗХГ, за целите на прилагане на помощта.

За земеделските стопани, които имат сключени застраховки, застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата.

В случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно правилата на помощта сумата се намалява с 50 %.

По схемите за директни плащания, при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства е нужно земеделските стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания за Кампания 2021, в срок до 15 работни дни от настъпване на събитието (до 20 септември 2021 г.) да уведомят Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“- за наличието на форсмажорни обстоятелства върху заявените за подпомагане площи, като попълнят формуляр по образец. Освен това, те трябва да подадат и декларация, с която се задължават да представят доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство – с началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.

Това вече е удостоверено с изпратено писмо от областния управител на Пловдив до ДФ „Земеделие“ по служебен път.

За да се приложи схемата производителите трябва да разполагат и с протокол от общинската служба по „Земеделие“, в който да е определен процентът на пропадналите площи.

При уведомление за настъпило форсмажорно събитие засегнатите площи не се считат за наддекларирани и земеделските стопани могат да получат пълния размер на плащането за допустимите за подпомагане площи.

Кандидатите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци ще получат финансова подкрепа за засегнатите от форсмажорното събитие площи и в случаите на недостатъчно количество реализирана продукция на пазара.

Подчертаваме, че подпомагането може да бъде само по един от двата финансови инструмента, съобразно условията, на които отговарят стопаните. На всеки един производител индивидуално ще бъде изчислена сумата, която може да получи по двата механизма, като компенсирането им ще бъде на база на по-високата стойност.

Обръщаме внимание, че в допълнение на подпомагането по един от двата посочени инструмента, засегнатите стопани ще получат и допълнителна подкрепа чрез минимални помощи – de minimis, независимо от степента на пропадане на площите. Тя ще бъде за ограничаване на последствията от настъпилото събитие и възстановяване на производството. Помощта е в процес на разработване.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин ще бъде не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години. Помощта се предвижда да бъде изплатена през 2022 г.

От страна на министерството е изпратено писмо до местните власти с искане за съдействие за разпространение на информацията за възможностите за финансово подпомагане на засегнатите стопаните – https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.