До 10 март 2021 г. върви обществено обсъждане на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С проекта се цели да бъде осигурено ефективно провеждане на дейностите по защита от градушки като бъдат назначени служители по трудови правоотношения с място на работа на всяка от новооткритите ракетни площадки. Също – да бъде повишен административния капацитет на служителите на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” като бъдат привлечени служители за продължително време, през което те ще натрупат опит и ще повишават нивото на знания и умения, свързани с високорисковата и отговорна работа на ракетострелците.

gradushka

Крайната цел е да бъде създаден екип от опитни и квалифицирани служители, които да осигурят висока степен на ефективност на противоградовата защита и по този начин да бъде постигната устойчивост и предвидимост в работата на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” и изпълнение на целите на правителството в областта на превенцията и управлението на рискове и кризи.

През 2019 г. е извършено разширяване на обхвата на противоградовата защита като бяха въведени в експлоатация два нови командни пункта и 63 нови ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети. На всяка площадка и в командните пунктове следва да бъдат назначени нови служители, което обосновава необходимостта да бъде извършено изменение на Устройственият правилник на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (УПИАБГ) в частта му определяща числеността на персонала. Така ще се осигури правно регламентирана възможност за възникване на трудовоправни отношения с необходимия брой служители.

Съгласно Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ към настоящия момент общата численост на служителите е 817 щатни бройки. Тя е определена съобразно нуждите на агенцията за осъществяване на дейностите по градозащита преди извършеното през 2019 г. разширяване на обхвата на градозащитата, засягащо територии в област Хасково и в района на Подбалканските полета. Разширяването на обхвата обуславя възникване на 200 нови работни места, за които в УПИАБГ не са предвидени щатни бройки. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващата нормативна уредба чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.