Европейската комисия реши да даде положителен отговор на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „End the Cage Age“ (край на клетките). Това е шестата успешна инициатива, подкрепена от над 1 милион граждани в целия ЕС. В своя отговор Комисията заяви намерение да представи най-късно до 2023 г. законодателно предложение за забрана на използването на клетки за редица селскостопански животни. Предложението ще бъде част от текущото преразглеждане на законодателството в областта на хуманното отношение към животните съгласно стратегията „От фермата до трапезата“.

kokoshki-kletka

Тази гражданска инициатива отразява изискването за преход към по-етични и устойчиви селскостопански системи, включително преразглеждане на съществуващите правила на ЕС за хуманно отношение към животните. Удовлетворяването на това обществено изискване е основен приоритет за Комисията в съответствие с ангажиментите ѝ по стратегията „От фермата до трапезата“ и Европейския зелен пакт.

Всички селскостопански животни се ползват от действащото законодателство за защита на животните, но правилата относно поставянето в клетки се отнасят само за кокошките носачки, бройлерите, свинете майки и телетата. В своя отговор Комисията се ангажира да представи до края на 2023 г. законодателно предложение за постепенно премахване, завършващо с пълна за забрана на използването на системи от клетки за всички животни, упоменати в инициативата.

Предложението на Комисията ще се отнася по-специално до:

  • Животните, които вече са обхванати от законодателството: кокошки носачки, свине майки и телета;
  • Други животни, като зайци, ярки, носачки за разплод, бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици и гъски. За тези животни Комисията вече поиска от ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на храните) да допълни наличните научни доказателства с цел да бъдат определени условията, чието изпълнение е необходимо с оглед на забраната за използването на клетки.

Като част от своята стратегия „От фермата до трапезата“ Комисията вече пое ангажимент да предложи да бъде преразгледано законодателството в областта на хуманното отношение към животните, включително относно транспортирането и отглеждането, което в момента е предмет на проверка за пригодност, планирана да приключи до лятото на 2022 г.

Успоредно със законодателството и с цел да способства за балансиран и икономически жизнеспособен преход към селско стопанство без клетки, Комисията ще има за цел приемането на конкретни мерки за подкрепа в ключови свързани области на политиката, като търговията, научните изследвания и иновациите. По-специално новата Обща селскостопанска политика ще осигури финансова подкрепа и стимули (като новия инструмент за екосхемите), с които да помогне на земеделските стопани да усъвършенстват своите съоръжения в съответствие с новите стандарти за хуманно третиране на животните. Освен това в подпомагането на земеделските стопани при адаптирането към системите без клетки държавите членки могат да се възползват от Фонда за справедлив преход и от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Следващи стъпки

Тъй като прекратяването на използването на клетки ще изисква промени в настоящите селскостопански системи, Комисията ще разгледа социално-икономическите и екологичните последици от мерките, които предстои да бъдат предприети, както и ползите за хуманното отношение към животните, в рамките на една оценка на въздействието, която ще бъде завършена преди края на 2022 г. В този контекст най-късно в началото на 2022 г. ще бъде проведена обществена консултация. Комисията ще направи оценка на осъществимостта на работата по приемането на предложеното законодателство, което ще влезе в сила от 2027 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.