Правилата относно ограничаването на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти са въведени в националното законодателство. Това съобщиха от Министерството на земеделието. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обнародван в ДВ бр. 17 от 26.02.2021 г., транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. 

sklad-hrana-zelenchuci

Директивата е насочена към преодоляване на значителни дисбаланси в преговорната позиция между доставчици (земеделски производители и преработватели) и купувачи (търговци) на селскостопански хранителни продукти и за първи път установява хармонизирана защита на доставчиците на ниво ЕС.

За да се предотврати възможността за по-мощните търговски партньори да налагат неизгодни за доставчика споразумения при сделки с хранителни и селскостопански продукти, в ЗЗК е създадена изцяло нова Глава VII „б“ „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“, а досегашната Глава VII „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ е отменена. Предвидени са няколко групи доставчици и купувачи според годишния им оборот и са въведени критерии за приложимост на нормите по Глава VII „б“, в зависимост от годишния оборот на различните оператори по веригата за доставки на храни; въвеждат се две групи забрани за нелоялни търговски практики (НТП) – абсолютни забрани и относителни забрани; въвеждат се основания за образуване на производство във връзка с НТП, за алтернативното разрешаване на спорове между доставчици и купувачи, както и мерки за защита на самоличността на жалбоподателя. Предвидени са и допълнителни мерки за защита на самоличността на жалбоподателя (при поискване от негова страна) или на посочената от него информация.

С включването в ЗЗК на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/633, свързани със стабилизирането на веригата за доставки и отделните звена от нея, ще бъде осигурена по-добра защита на доставчиците на хранителни и земеделски продукти срещу НТП. Прилагането на разпоредбите на новата Глава VII „б“ на ЗЗК влиза в сила на 1 ноември 2021 г. и ще бъде от полза за всички земеделски производители, вкл. организациите на производителите, както и за преработвателите в сектора на селското стопанство.

Комисията за защита на конкуренцията е определена за правоприлагащ орган по смисъла на Директива (ЕС) 2019/633, който ще следи за прилагане на разпоредбите относно НТП по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
След 1 ноември 2021 г. (датата на влизане в сила на разпоредбите за ограничаване на НТП) земеделските стопани и други заинтересовани страни могат да подават в КЗК (https://www.cpc.bg/General/Contacts.aspx) сигнали при проява на НТП от страна на купувачи на селскостопански и хранителни продукти.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.