Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР 2014-2020) кани дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието в качеството и на бенефициент, да представят проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-7.004 „Техническа помощ“ от ПМДР 2014-2020 г.

mzhg-sgrada

Основна цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Индикативния бюджет по тази процедура е: 356 356,75 лв.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:30 ч. на 01.12.2022 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.