Министерството на земеделието публикува Проекта на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Версия 1.0 на Стратегическия план за земеделието на България е достъпна ТУК.

ministerstvo-na-zemedelieto

В увода на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България, пише че той ще подкрепи устойчивото развитие на земеделието, ще допринесе за подобряването на селскостопанските доходи, ще подпомогне подобряването на конкурентоспособността и устойчивост на климата и пазарните рискове на фермите и ефективността на управлението. Позицията на земеделските производители на пазара ще бъде засилена, което ще им позволи да използват напълно своя потенциал. Въвеждат се стимули за младите земеделски стопани, с цел подобряване на техния професионален потенциал и увеличаване броя на младите фермери в земеделския сектор. Общата селскостопанска политика ще насърчава устойчиви земеделски практики, които са насочени към справяне с климатичните изменения и опазване на околната среда. Предвиден е значителен принос към опазването на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез насърчаване на инвестиции насочени към компонентите на околната среда.

При избора на интервенции в пълна степен са адресирани нуждите на сектора, като
Стратегическия план е структуриран около изведените девет специфични цели, включително междусекторната цел на Съюза. При структурирането на плана са разработени интервенции за директно подпомагане на земеделските стопани, включително обвързано с производството подпомагане и еко-схеми, насочени към опазване на компонентите на околната среда. Насочена е подкрепа чрез специални правила за секторите „Пчеларство“, „Мляко и млечни продукти“ и Лозаро–винарски сектор, за осъществяване на инвестиционни и неинвестиционни дейности.

Специално внимание е обърнато на дейностите, които ще допринесат за цялостната устойчивост на селскостопанския сектор, включително чрез повишаване степента на организираност, привличане на нови и млади земеделски стопани и на дейности, които ще допринесат за справяне на климатичните изменения, т.к. последните имат непосредствено влияние върху сектора. За задоволяване на продоволствената криза и за повишаване качеството на храната са предвидени схеми за качество и за подобряване на връзката между производителя и крайния потребител, чрез повишаване на доставката на храни чрез къси вериги. Приоритет ще бъде високото качество на храната и нейната стойност подобряване на храненето и хуманното отношение към животните.

Ще бъде подкрепено развитието на иновациите в селското стопанство и селските райони и разпространението на научни решения и иновативни, включително цифрови. Връзките между науката и практиката в системата на знанието и ще бъдат засилени от подкрепата за иновации в земеделието. Дейностите, свързани с подготовката на сектора за зелена и цифрова икономика, ще бъдат от особено значение. За постигане на горните приоритети ще спомогнат консултантската дейност в сектора на земеделието и обучението на земеделските стопани.

Предвидена е и подкрепа за модернизация за земеделските стопанства, чрез инвестиционни дейности, като отново е обърнато внимание на екологични и зелени инвестиции. Стратегическия план е насочен и към подкрепа за развитието на инфраструктурата на селските райони, за да ги направи привлекателно място за живот и работа с цел подобряване на социалното сближаване, повишаване на работните места, подобряване на качеството на живот. Насърчаването на тези дейности ще създаде в дългосрочен план възможността за запазване на основите за развитие на селското стопанство и поддържане на качеството на живот в селските райони.

Поради големината на файловете, Приложенията към Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. можете да изтеглите от тук:
https://1drv.ms/u/s%21AtI02hQW_I0Fb_UF6ewg9VDWzKI?e=PfnQaK

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.