Министерството на земеделието предлага проект на интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“. Той ще бъде обсъден на петото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

mzhg

Ето какво е заложено в текстовете.

Описание на изискванията:

Изплащане на допълнително преразпределително подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства с максимален размер на стопанствата до 500 хектара ще допринесе за балансирано разпределение на подпомагането на хектар между отделните групи земеделски стопани, като насочи приоритетно допълнително подпомагане на площ към малките и средни стопанства. По този начин подпомагането ще допринесе за постигане на по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в страната, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства и ще постигне по-висок преразпределителен ефект на подпомагането.

Условия за допустимост:

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които имат право на подпомагане по основната Схема за основно подпомагане на доходите (BISS).
Подпомагането се отпуска за първите 30 хектара, отговарящи на изискванията за допустимост по Схема за основно подпомагане на доходите (BISS), на стопанства с максимален размер до 500 хектара.

Размер на подпомагането:

Опитът от прилагането на Схемата за преразпределително плащане през периода 2014-2020 г., показа че преразпределителното плащане, като добавка към основното плащане на площ, допринася съществено за повишаване на подпомагането от директни плащания и подобряване на доходите на малките и средни по размер стопанства, които са най-голямата група стопанства в страната. По този начин се подобрява тяхната финансова стабилност, осигуряват се устойчиви условия за работа на тази категория стопанства и се създават предпоставки и стимули за разширяване на тяхната дейност и пазарна ориентация, дори в ситуация на непредвидени флуктуации на пазара, като в същото време се постигат в значителна степен целите на политиката за преразпределяне на доходите. За периода на изпълнение на националния Стратегически план, България ще запази и в същото време ще надгради постигнатите резултати до момента.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.