Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува за обществено обсъждане Проекта на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на тяхното размножаване. Проектът е публикуван на 24.02.2021 г, като може да се изпращат писмени предложения и възражения по него в едномесечен срок от датата на публикуване до ИАРА, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

ribar-lodka-vadica

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми в естествените и изкуствени водните обекти в страната се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно сроковете в Приложение № 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. Забраната не се отнася за любителски риболов във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и съгласувана с министъра на околната среда и водите.

В съответствие с Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 от ЗРА в проекта на заповед се определят забранените за улов видове риба, както следва:
– карагьоз (Alosa immaculata) – от 15.04.2021 г. до 14.05.2021 г. включително;
– попчета (Gobiidae) от 15.04.2021 г. до 15.05.2021 г. включително;
– калкан (Scophthalmus maximus) от 15.04.2021 г. до 15.06.2021 г. включително, както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2021/90 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси приложими в Средиземно море и Черно море.
– уловът на есетрови видове риби, включително и по време на размножителния им период, в българската акватория на река Дунав и Черно море е забранен, съгласно съвместна Заповед № РД 09-1029/16.12.2020 г. и Заповед № РД-1066/23.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите. Други два вида есетри с естествен ареал р. Дунав и Черно море – шип (Acipenser nudiventris) и немска есетра (Acipenser sturio) са включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и забраната за експлоатацията им е въведена съгласно чл. 38 от ЗБР.
– за всички останали пролетно – лятно размножаващи се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната са определени два периода за забрана:
• от 15.04.2021 г. до 31.05.2021 г. в рибностопански обекти намиращи се до 500 м надморска височина;
• от 01.05.2021 г. до 15.06.2021 г. в рибностопанските обекти намиращи се от 500 м до 1500 м надморска височина.
В съответствие с чл. 32, ал. 4 от ЗРА в заповедта се включват и водоеми, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Предложенията за свободните за риболов водоеми са направени от началниците на отдели „Рибарство и контрол“ на ИАРА и са съгласувани с директорите на съответните Регионални инспекции по околна среда и води, началниците на съответните Дирекции по горите и ловно-рибарските сдружения.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.