Министерството на земеделието пусна за публично обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Заинтересованите страни могат да изпращат становища по него до 29 март. Промяната се налага заради подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“.

internet

Със Заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите е открита процедура за прием на проектни предложения по подмярката. По нея е определен като единствен допустим бенефициент Държавната агенция „Електронно управление“. 

От Държавната агенция е постъпил коментар по проекта на Условия за изпълнение, съгласно който „условията за отпускане на авансово плащане, а именно – представяне на банкова гаранция или еквивалент на банкова гаранция, съгласно Закона за държавният дълг или Решение на Министерският съвет, към настоящия момент са неизпълними… Предвид бюджета, с който разполага ДАЕУ за капиталови разходи през 2021 г., изпълнението на проекта по посочения в Условията за изпълнение начин е под въпрос“. Коментарът е приет от МЗХГ като целесъобразен, с ангажимент по предприемане на действия за изменения на националното законодателство. Така ще бъде отменено изискването за обезпечение по чл. 18 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 по отношение на органи на държавно управление.

С Проекта на Наредбата се отразяват промените в ПРСР 2014 – 2020 г. по отношение предоставяне на авансово плащане в условията на отмяна на изискването за обезпечение. С промяната се цели и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на ПРСР и ефективното изпълнение на стратегическия проект по осигуряване на широколентов достъп от следващо поколение, съответно високоскоростна интернет свързаност на общини от селските райони.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.