Единадесето заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони ще се проведе на 5 февруари, петък. Заседанието ще бъде открито от Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и заместник-председател на ТРГ. Ето какви теми ще бъдат обсъдени на заседанието ще бъдат обсъдени следните теми.

mzhg-sgrada

Представяне на актуализиран проект на интервенции: основно подпомагане на доходите за устойчивост, схема за дребни земеделски стопани, подпомагане на млади земеделски стопани чрез директни плащания, допълнително подпомагане на доходите за устойчивост, схема за подпомагане на земеделски стопани за памук.

Ще бъде представен проект за обвързана подкреп за крави от застрашени от изчезване породи.

Ще се представи актуализиран проект на интервенциите: залесяване на земеделски и неземеделски земи; предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития; подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори; горско-екологични дейности в горите; инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми; първична преработка и маркетинг на дървесина; плащания за гори и горски територии с въведени задължителни изисквания в зони от Натура 2000.

Също – представяне на актуализиран проект на подкрепата за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации.

Ще се разгледат и оперативните програми, изпълнявани чрез различни интервенции от признати организации на производители, групи производители, асоциации на организации на производители в секторите „Мляко и млечни продукти“, „Месо“, „Зърнени култури“ и „Картофи“.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.