Националната комисия по лесозащита разгледа на свое заседание отчетите за проведените мероприятия през 2021 г. на трите лесозащитни станции към Изпълнителна агенция по горите и прогнозите за очакваните нападения от болести, вредители и други повреди за 2022 г.

gora

Директорите на трите лесозащитни станции докладваха, че здравословното състояние на горите в страната е добро. През изминалата година станциите са извършили теренни проверки на площ от 78 202 хектара, като за 52 587 хектара от тях са подадени данни в информационната система на ИАГ за наличие на увреждания. Най-мащабни фитосанитарни проблеми са причинили гъботворката в дъбовите гори на Източна България и фитопатогенните гъби в иглолистните гори на страната ни.

Независимо, че уврежданията от насекоми в иглолистните гори бележат спад, резултатите от лабораторните анализи показват очаквано обезлистване в боровите гори от ръждивата борова листна оса и борова процесионка. Поради това е предвидено въздушно пръскане през пролетта в Югозападна България, а през есента в районите на държавните горски и ловни стопанства Ардино, Кирково, Карлово, Клисура, Кормисош, Хисар, Акадакемик Николай Хайтов, както в общински горски територии в община Хисаря.

Специалистите констатират увеличаване на площите от съхнещи широколистни и иглолистни гори, вследствие на засушаване, климатични промени, изменение на температурните режими в последните години. Влияние върху цялостното здравословно състояние, структурата и механичната устойчивост на горите оказва и ненавременното провеждане на лесовъдски отгледни мероприятия. Това води до значително физиологично отслабване на насажденията, като ги прави уязвими на фитопатогени и насекомни вредители.

Проблем са и нанесените повреди от абиотични фактори в страната през предходната зима. Наблюдава се увеличение от 3,5 пъти на засегнатите площи причината, за които е снежната маса паднала през януари 2021 г. Комисията обсъди важни проблеми, свързани с подобряване на здравословното състояние на горите в България, като бяха дискутирани дейности за борба с тях. Препоръчва се според начина на стопанисване да се ускори извършването на необходимите отгледни сечи и своевременното усвояване на повалената и увредена от абиотични фактори дървесина. Запазва се положителната тенденция от миналата година за намаление на уврежданията от корояди в резултат на полаганите усилия на лесовъдите.

За 2022 г. лесозащитните станции включват в прогноза провеждане на въздушно пръскане, наземна химична и механична борба, както и санитарни сечи срещу нападения от вредители, болести и други повреди на обща площ от 22 295 хектара. Предвидените мероприятия целят по-добро здравословно състояние на горите. Планирано е извършване и на мониторинг на полезащитните горски пояси в Добруджа, като при необходимост ще бъдат извеждани санитарни и технически сечи. Експертите очакват повишените средни температури и целогодишните засушавания в иглолистните култури също да окажат влияние върху фитосанитарното състояние.

В заседанието на Националната комисия по лесозащита участие взеха представители на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна. В комисията са включени и водещи учени в областта на лесозащитата от Института за гората и Лесотехническия университет.

Предстои утвърждаване на представените прогнози за очакваните нападения от болести, вредители и други повреди през 2022 г., след което те ще бъдат поместени в интернет сайт на Изпълнителна агенция по горите на следния адрес: http://iag.bg/docs/lang/1/cat/6/index.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.