Министерството на земеделието публикува за обществен обсъждане проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г. С това се очаква да бъде осигурена правна сигурност при прилагането на двете училищни схеми, както и да бъде гарантирано спазването на основни правила с цел облекчаване на административната тежест за заинтересованите страни и прилагащия орган.

qbalki800

До 12 ноември заинтересованите страни могат да подават становища на ktuteva@mzh.government.bg.

Целта на двете схеми е насърчаване на здравословното хранене на децата и подобряване на хранителните им навици, чрез регулярни доставки на плодове/зеленчуци, мляко/млечни продукти в детските градини и училищата.
С промените в наредбата ще бъдат извършени необходимите корекции свързани с отменените със съдебното решение разпоредби, така че същите да бъдат в съответствие с изискванията на европейската правна рамка и на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа в Република България до края на учебната 2022/2023 година.

Разпоредбите, които са отменени от ВАС, се отнасят до изискванията към доставяните плодове и зеленчуци и тяхното съответствие с нормите в областта на безопасността и качеството на храните и по-специално по отношение на обектите регистрирани или одобрени по реда на Закона на храните; максимално допустимото количество мляко за едно дете на ден; предоставянето на официално съгласие от страна на директорите на учебните заведения, че ще си взаимодействат с конкретния доставчик на продукти; административният ред за отстраняване на допуснати грешки при заявяване на данни и някои изисквания към прилагането на съпътстващите образователни мерки. Предложените промени ще гарантират спазването на основни правила имащи пряко отношение към постигането на целите на схемите.

С изменението и допълнението на наредбата ще бъде осигурено облекчаване на нейното прилагане, чрез залагане на ясни и точни изисквания, които да бъдат изпълними от заинтересованите страни и обхватът на контрола по тяхното изпълнение да бъде конкретно дефиниран. Ще се осигури яснота по отношение на чие име следва да бъдат издадени сертификатите за съответствие на качеството за пресните плодове и зеленчуци. Доставките на биологично произведени продукти ще бъдат ясно регулирани при спазване на всички изисквания за контрол в областта на биологичното производство. Ще се намали и административната тежест за кандидатите по двете схеми, като се осигури възможност за електронно подаване на заявления за одобрение и заявки за плащане, както и възможност за електронен/автоматичен обмен на данни между системите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Срокът за осигуряване на тези две възможности e 1 април 2022 година, като дотогава следва да бъдат изградени електронната платформа за подаване на документи в ДФЗ и модулът за автоматичен обмен на данни между ДФЗ и БАБХ. Създаването на платформата и модула са съответно от компетенциите на ДФЗ и на БАБХ. Възстановяването на разходите ще се извършва по по-справедлив метод на изчисление, като ще се допуска отклонение в теглото на порция плод/зеленчук до минус 20% от определеното средно тегло в наредбата, като в тези случаи възстановяването на разходите ще се изчислява в съответствие с това отклонение. Когато отклонението е над определеното средно тегло, разходите ще се възстановяват на база средно тегло.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.