В края на 2020 г., компетентните органи на няколко държави членки на Европейския съюз (ЕС), установяват наличие на остатъци от веществото етилен оксид в сусамови семена, включително и в храни, съдържащи сусам, като крекери, бисквити, хляб или сосове за салати (дресинг). През юни 2021 г., остатъци от етилен оксид са открити и в добавката в храни Е 410 (гума от плодове на рожков), използвана предимно при производството на сладоледи, съобщават от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

susam

В ЕС етилен оксидът е забранен за употреба като активно вещество в състава на продукти за растителна защита. Етилен оксидът е мутагенен, канцерогенен и токсичен за репродукцията, поради което не е възможно да се установи токсикологична референтна стойност за безопасен прием. Поради това, храни с наднормено съдържание на етилен оксид не могат да бъдат пуснати на пазара.

Индия е един от основните доставчици на сусамови семена в ЕС. Повече от половината от обема на вноса (около 70 000 тона годишно) произхожда от Индия.

В началото на септември 2020 г., Белгия подава нотификация по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), в която се съобщава за наличие на етилен оксид (30 mg/kg) в сусамови семена с произход от Индия. Допълнителни аналитични данни от държавите членки на ЕС също са докладвани в RASFF, показващи, че сусамът може да съдържа високи концентрации на етилен оксид. Най-високата отчетена концентрация е 86 mg/kg, което значително надвишава законово установената в ЕС максимално допустима граница на остатъчни вещества (МДГОВ) за етилен оксид в сусамово семе от 0,05 mg/kg. Възможно обяснение според експертите би могло да бъде това, че етилен оксидът е използван за дезинфекция (фумигация) на сусамовите семена, за да се премахне замърсяването им със Salmonella spp.

Етилен оксидът е запалим, безцветен газ при температури над 10,7°C, чийто мирис при токсични нива наподобява на етер. Той е известен и с други имена като оксиран, епоксиетан, оксациклопропан, диетиленоксид, а химичната му формула е C2H4O. Той се среща в производството на разтворители, антифриз, текстил, детергенти, лепила, полиуретанова пяна и фармацевтични продукти. Основната употреба на етилен оксид е като междинен продукт при производството на етиленгликол.

По отношение на установените сусамови семена с остатъци от етилен оксид, като защитна мярка е приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/15405 . Този Регламент изисква Индия да извършва предварително тестване на сусамовите семена, предназначени за износ за ЕС, за да се удостовери съответствието им с установеното МДГОВ от етилен оксид от 0,05 mg/kg. Тестването трябва да бъде потвърдено с официален сертификат, който трябва да придружава всяка пратка. Освен това, Регламентът увеличава честотата на проверките на граничните контролни пунктове за сусамови семена, с произход от Индия, изисквайки проверка на 50% от всички пратки, представени на границата на ЕС. Компетентните органи на държавите членки на ЕС продължават и разширяват официалния контрол, като се изследват и други храни, различни от сусам с произход от други трети страни освен Индия. Във връзка с нотификация за предупреждение № 2021.2966, подадена на 8 юни 2021 г. в RASFF, относно установяване на остатъци от етилен оксид в добавка в храните E 410, използвана предимно за производство на сладоледи, Европейската комисия е провела срещи на 29 юни, 30 юни и 13 юли 2021 г. с кризисните координатори на държавите членки в областта на храните и фуражите, заедно с други експерти в областта на остатъци от пестициди и добавки в храни. Целта на тези съвещания е предприемането на „хармонизиран подход“ от държавите членки за управление на риска, свързан с установяването на остатъци от етилен оксид в добавката в храни Е 410.

На последната към момента среща (13 юли 2021 г.), държавите членки и Европейската комисия стигнаха до съгласие, че всички продукти, предимно сладоледи, произведени с добавка за храни Е 410, съдържаща остатъци от етилен оксид, трябва да се считат за „небезопасни или неподходящи за консумация“, тъй като не е възможно да се определи „безопасно ниво на експозиция на етилен оксид“ за консуматорите. Паради това и с цел да се осигури високо ниво на здравна защита на населението, производителите и търговците на храни, които са пуснали такива продукти на пазара на ЕС, трябва под контрола на националните компетентни органи да изтеглят тези продукти от пазара или при необходимост да бъдат върнати от потребителите.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.