Покана за научна конференция с международно участие на тема „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“ отправя Селскостопанската академия. Форумът ще се състои на 21-22 октомври 2021 г. в гр. София в сградата на Дома на науката и техниката.

selskostopanska-akademiq

За участие в научната конференция са определени изисквания за оформяне на научните доклади. Научните доклади да са на работните езици (български, английски или руски) в обем до 6 страници, вкл. таблици, фигури и литературни източници, формат А4, поле от всички страни 2 cm, шрифт Arial 12, разстояние между редовете – Single.

Докладът да съдържа: Заглавие (без езикови съкращения, изписано с главни букви, центрирано, Bold), и под него име и фамилия на автора, месторабота и Е-mail адрес за кореспонденция на български и английски езици. Резюме (до 250 думи) и ключови думи (до 6) на български и английски езици. Въведение. Материали и методи. Резултати и обсъждане. Заключение. Литература. За означаване на мерните единици се използва международната система SI. Таблиците и фигурите се включват в текста. Заглавията им и текстовата част в тях се изписват на български или руски и английски езици. Цитиранията в текста се визуализират, като в скоби се изписва фамилията на автора (на латиница) и годината на публикуване, напр. (Levis, 2019). Цитираните публикации се прилагат в края на доклада, подредени азбучно според фамилията на първия автор. Литературните източници на кирилица се изписват като имената на авторите и на източниците се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски език.

Време за изнасяне на доклад – до 15 минути.

Всеки автор може да участва с не повече от два доклада като първи автор. Постерите да не надвишават размер 594/841мм (формат А1).

Докладите след рецензиране ще бъдат публикувани във вписани в Националния референтен списък на НАЦИД сборник с доклади от научния форум с ISSN 2683-0663 (on-line) или в научно издание на Селскостопанска академия.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.