Етикет: анализ

Развитие в зеленчукопроизводството

Анализите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) показват, че потреблението на зеленчуци се отличава с над средната еластичност при промяна в цените и по-ниска, но превишаваща доходна…

Производство и търговия на месо в България

Цената на едро на говеждото и телешкото месо отбеляза леко повишение през м. януари спрямо равнището от предходния месец. Сравнено със ситуацията година по-рано е налице съществено увеличение в размер…

Първа прогноза за реколтата от зеленчуци у нас

Първоначалните оценки на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за производството на домати, пипер и краставици през 2022 година е за намаление в сравнение с 2021 г. Производство…

Прогноза за добиви и цени през март в зърното

Първоначалните предвиждания на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за средния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 5,20 т/ха. Общото производство се оценява на…