Етикет: европейски проекти

Обществено обсъждане на процедура за проекти от Напоителни системи

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на „Проектни предложения от „Напоителни системи“ за…

Обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014…

Отвориха подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги“ от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. обявява процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2…

ЕК отправя покана за проекти за храните

Европейската комисия пусна покани за представяне на предложения за 2022 г. за европейски промоционални програми за насърчаване на хранителните продукти в ЕС и в чужбина. Тази година се поставя специален…

ЕС бори нелоялните търговски практики

Дебатите относно нелоялните търговски практики и ниските цени на свинско месо оформиха селскостопанската част на последния Съвет по земеделие на ЕС под словенското ръководство. Министрите също така обещаха да не…