Етикет: европейски съюз

ЕК забранява употребата на открито на инсектицида сулфоксафлор

Европейската комисия потвърди, че предстои да бъде забранена употребата на открито на инсектицида сулфоксафлор в ЕС. Изпълнявайки ангажимента си за защита на опрашителите и изграждане на устойчиви хранителни системи, Европейската…

ЕК и държавите членки да гарантират продоволствената сигурност

„България подкрепя целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, но в краткосрочен и средносрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно…

Правителството одобри сметката за евросредствата от ДФЗ за 2022 г.

Министерският съвет на Република България прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. Планирани са общо 2…

ЕС остава водещ в търговията на агрохранителни продукти

Европейският съюз запази позицията си на водещ търговец на агрохранителни продукти през 2021 г. Тази констатация е в резултат на публикувания на 23 март 2022 г. месечен доклад на Европейската…

Европейски механизъм за реагиране при кризи в продоволствената сигурност

През миналата седмица се проведе първата среща на „Европейския механизъм за готовност и реагиране при кризи в областта на продоволствената сигурност“ (EFSCM). По време на срещата секторни и национални експерти…

Европейска група разгледа проблемите на пазара на свинско месо

Европейският съюз е вторият по големина производител на свинско месо в света и най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо. Тъй като секторът е изправен пред няколко…

Стратегическият план на България по ОСП е изпратен в ЕК

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика 2023-2027 беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.…

Търсят се мерки за кризата на пазарите в агросектора

По време на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел заместник-министър Иван Христавнов обърна внимание на ситуацията, в която се намират земеделските производители. Министрите за пореден път дискутираха…

Награди на ЕС за биологично производство

Европейският съюз провежда Награди за биологично производство. Те се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и Международната федерация на движенията за…