Етикет: храни

Спад в търговията на селскостопански продукти между Китай и Европа

Общата стойност на търговията на селскостопански и хранителни продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа е била 79 милиона евро през февруари 2022 г., което е спад…

Обсъждане на Наредбата за детските храни за кърмачета и малки деца

Министерството на земеделието публикува проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и…

Над 115 млн. долара са необходими за предотвратяване на продоволствената криза в Украйна

Около 115,4 милиона долара са спешно необходими, за да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията с продоволствената криза и прекъсване на веригите за доставки на храни в Украйна. Това се…

Обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014…

БАБХ извършва засилени проверки за Великден

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения…

ЕК и държавите членки да гарантират продоволствената сигурност

„България подкрепя целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, но в краткосрочен и средносрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно…

1 млн. лв на кланиците за изкупуване на българско агнешко месо

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) взе решение за отпускане до 1 000 000 лева помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и…

ЕС остава водещ в търговията на агрохранителни продукти

Европейският съюз запази позицията си на водещ търговец на агрохранителни продукти през 2021 г. Тази констатация е в резултат на публикувания на 23 март 2022 г. месечен доклад на Европейската…