Проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика представи отчет за свършено по проект за управление на услугите на агроекосистемите в България, съобщиха от звеното. Чрез анкетно проучване със земеделски производители са идентифицирани размера и вида на „произвежданите“ услуги на агроекосистемите от различен тип и доминиращите форми, фактори и ефективност на управление на агроекосистемните услуги.

Institut-po-agrarna-ikonomika

Събрана е първична микроинформация от мениджъри на 162 „типични“ стопанства от различен юридически тип, размер, производствена специализация, екологическо и географско местоположение. Обхванати са основните агрорайони и принципни агроекосистеми (равнинна, планинска, защитени зони, не облагодетелствени райони и т.н.) и 12 основни специфични агроекосистеми и съставляващите ги агроекосистеми – Западна Стара планина, Централен Балкан, Дунавска равнина, Добруджа, Североизточна Стара планина, Предбалкан, Долина на река Струма, Родопи, Пернишка котловина, Радомирско поле, Средна гора, Подбалкан, Тракийска низина и Югоизточна България.

Посредством групиране и обобщаване на събраната първична информация е идентифицирана структурата и обема на агроекосистемните услуги в страната и в основните типове агроекосистеми – географски, принципни и специфични екосистеми, подсектори на аграрното производство, размер и юридически тип на фермерска организация.

Идентифицирани са основните вътрешни, пазарни, договорни, колективни, тристранни и т.н. форми на управление на агроекосистемните услуги от различен вид като цяло и в зависимост от типа на агроекосистемата и земеделския производител. Извършено е дълбочинно изследване на преобладаващите форми за управление на основни агроекосистемни услуги като осигуряване на външен достъп на територията на фермата, опазване на биоразнообразието, опрашване на растенията, биопроизводство и др., установена е и връзка със специализация, местоположение и др. характеристики на стопанствата.

Установена е ефективността на различните форми за управление на агроекосистемните услуги посредством оценка на преките и допълнителни разходи, свързани със снабдяването и управлението на агроекосистемните услуги, както и преките, допълнителни и косвени ефекти от тяхното снабдяване.

Направен е анализ на развитието и ефективността на биологичното производство като една от основните форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от българските ферми. Извършен е анализ на почвите като част от агроекологичен ресурс на България.

Подготвени са обобщени изводи и предложения за подобряване на подхода за научен анализ и насоки за усъвършенстване обществените политики и форми за обществена интервенция, и индивидуалните, бизнес и колективните стратегии и действия за ефективно управление на агроекосистемите и услугите на агроекосистемите от различен тип.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.