Природозащитната организация WWF ще подпомогне Югозападното държавно предприятие. В следващите 4 години те ще работят за възстановяването на приоритетни горски местообитания в няколко зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разположени в Югозападна България. Дейности се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде 2 750 дка.

gora

Основната цел е възстановяване на горските местообитания в „Натура 2000“, увредени от природни бедствия или залесени в миналото с неподходящи видове, уязвими на промените в климата. За постигането ѝ ще се приложат добрите практики в залесяването в комбинация със съвременни модели за предвиждане ефектите на климатичните промени върху горските местообитания.

„Горите са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за климата на планетата. Безразборното им изсичане води до изпускане на огромно количество въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за климатичните промени. Освен че ни осигуряват ресурсите, необходими за нашето оцеляване, горите имат и важно стопанско значение. Затова опазването и възстановяването им е един от най-важните приоритети в работата на WWF в България“, коментира Костадин Вълчев от WWF.

Горските местообитания, които ще бъдат обект на възстановяване са: източни и панонски гори от космат дъб, субсредиземноморски борови гори, крайречни алувиални гори с елша и ясен и ендемични гори от дървовидна хвойна. В цялостната дейност ще бъдат включени и съответните заинтересовани страни, отговорни институции, както и местни общности.

Еколозите ще участват в избора на местата за залесяване, ще събират вегетационен материал, от който ще бъдат произведени фиданките, ще залесяват, ще изследват влиянието на климатичните промени върху горите на територията на ЮЗДП, ще се включат в подготовката на стратегически и нормативни документи свързани с адаптацията на горите към климатичните промени.

Като резултат WWF очаква да се подобри природозащитния статус на местообитанията, както и тяхната адаптивност към климатичните промени, което ще запази и местното биоразнообразие.

Дейностите се изпълняват по проект, финансиран от европейската програма LIFE.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.