Министерството на земеделието, храните и горите публикува Проект на Доклад и Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за обществено обсъждане за срок от 30 дни от 16.11.2021 г.

mzhg-sgrada-670

От проектите става ясно следното: проект на заповед е за увеличение на бюджета по т. 2, подточка 2.2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., изменена със Заповед № РД 09-166 от 20.02.2018 г., Заповед № РД 09-191 от 27.02.2018 г., Заповед № РД 09-841 от 12.09.2018 г. и Заповед № РД 09 – 330 от 27.03.2020 г., на министъра на земеделието, храните и горите, с обща сума от 5 000 000 евро.

Със Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните в периода 02.09 – 03.10.2016 г. беше обявен прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. Бюджетът за периода на прием за дейности по т. 1, подточка 1.2, а именно: „за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“, определен в т. 2, подточка 2.2 от цитираната заповед на министъра на земеделието и храните беше определен в размер на 150 000 000 евро.

Със Заповед № РД 09-166 от 20.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите бюджетът по т. 1, подточка 1.2 беше увеличен с 33 234 482,05 евро.

След обжалване на издадени заповеди за отказ на проектни предложения пред Върховен Административен съд, има влезли в сила решения, които постановяват отмяна на издадените индивидуални административни актове за отказ. Проектните предложения са върнати на Държавен фонд „Земеделие“ за възобновяване на производството и за произнасяне по същество. Същите са били подадени по т. 1, подточка 1.2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

С писмо от Държавен фонд „Земеделие“ е представена информация, че са извършени всички проверки по възобновените производства и предстои сключване на договори за предоставяне на финансова помощ. Към настоящия момент остатъчният разполагаем бюджет по т. 2, подточка 2.2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните е недостатъчен с цел изпълнение на влезлите в сила съдебни решения. За да се пристъпи към сключване на договори и последващо изпълнение на проектите е необходимо бюджетът за дейността „за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ да бъде увеличен със средства в размер на левовата равностойност на 5 000 000 евро.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.