Европейски зелен пакт: Комисията предлага укрепване на защитата на околната среда чрез наказателното право. Комисията прие предложение за нова директива на ЕС за борба с престъпленията срещу околната среда, с което се изпълнява основен ангажимент по линия на Европейския зелен пакт. Предложението има за цел да направи опазването на околната среда по-ефективно, като задължи държавите членки да предприемат наказателноправни мерки. В него се дефинират нови видове престъпления срещу околната среда, определя се минимално равнище на санкциите и се засилва ефективността на сътрудничеството в областта на правоприлагането. Държавите членки се задължават също така да подкрепят и подпомагат хората, докладващи за нарушения, свързани с околната среда и сътрудничещи в правоприлагането.

rabotnici-razsad

Предложението ще спомогне за опазването на природата и природните ресурси, както и на общественото здраве и благополучие. В предложението се определят нови престъпления на територията на ЕС в областта на околната среда, включително незаконна търговия с дървен материал, незаконно рециклиране на кораби или незаконно водочерпене. Освен това се изясняват съществуващите определения за престъпления срещу околната среда, с което се постига по-голяма правна сигурност. Комисията предлага да се определи всеобщо минимално равнище на санкциите за престъпления срещу околната среда. В проектодирективата се предлагат и допълнителни санкции, включително възстановяване на природни ресурси, изключване от достъп до публично финансиране и обществени поръчки или отнемане на административни разрешения. Предложението има за цел също така да повиши ефективността на съответните разследвания и наказателни производства. Комисията предлага всяка държава членка да разработи национални стратегии, които да гарантират съгласуван подход на всички равнища на правоприлагане и наличието на необходимите ресурси. Предложението ще подпомогне трансграничното разследване и наказателно преследване. Престъпленията срещу околната среда често засягат няколко държави (например незаконен трафик на дива флора и фауна) или имат трансгранични последици (например трансгранично замърсяване на въздуха, водата и почвата). Тъй като престъпленията срещу околната среда са глобално явление, Комисията ще продължи да насърчава и международното сътрудничество в тази област. Изпълнителният вицепрезидент на ЕК и отговорен за Зеления пакт Франс Тимерманс каза, че „умишленото унищожаване на нашата природна среда заплашва самото ни оцеляване като човечество… позволявайки на нарушителите на закона да действат безнаказано, подкопава нашите колективни усилия за защита на природата и биоразнообразието, борбата с климатичната криза, намаляването на замърсяването и премахването на отпадъците.“ Законодателното предложение предстои да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.