Министерството на земеделието, храните и горите публикува Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за обществено обсъждане. Заинтересованите страни могат да изпращат становища до Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ на електронен адрес: gergana@iag.bg до 30.12.2021 г.

ministerstvo-na-zemedelieto

С постановление № 285 на Министерския съвет от 2019 г. са извършени промени в наименованието, структурата, функциите и числеността в някои дирекции в Изпълнителна агенция по горите. Една от тези промени е свързана с прехвърляне на дейността по изготвяне, обявяване и възлагане на изпълнението на обществените поръчки, както и изготвянето на договори за учредяване на вещни права върху имоти в горски територии, от дирекция „Правно-административни дейности“ (ПАД) към дирекция „Финанси и управление на собствеността“ (ФУС), като едновременно с това числеността на дирекция ФУС е увеличена с 3 щатни бройки.

Прехвърлянето на дейностите по обществени поръчки от дирекция ПАД към дирекция ФУС създава затруднения, свързани с преразпределяне на права и отговорности между служителите във финансовата дирекция, чиито компетентности са изцяло в областта на финанси, бюджета и счетоводство. Функционалните задължения и компетентности на служителите в дирекция ФУС са ограничени до посочените по-горе области. Тъй като дирекция ПАД организира правната помощ на администрацията на ИАГ и следи за законосъобразното осъществяване на нейните функции, целия процес по организиране, подготовка и провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки следва да се извършва от нея. Съгласно чл. 14, т. 26 от УПИАГ контролът по изпълнение на възложените обществени поръчки се осъществява от дирекция ФУС, която едновременно с това организира, подпомага и изпълнява дейности по възлагането им. На практика дирекцията, която отговаря за целия процес по възлагането на обществените поръчки следва да контролира сама себе си и да следи за законосъобразното им откриване, провеждане и успешно финализиране. В тази връзка, предложението е да се направи преразпределяне на функциите между двете дирекции, като дейността по обществените поръчки да се съобрази изцяло с вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАГ.

Аналогични са съображенията за връщане на дейността по изготвяне на договори за учредяване на вещни права в горски територии, продажба, замяна, наем и др., която също следва да премине към дирекция ПАД, предвид възложените й функции по съблюдаване на законодателството в областта на горското стопанство.

Предложеното изменение и допълнение във функциите на двете дирекции обуславя необходимостта от промяната на щатната им численост в рамките на общата администрация и промяна в разпоредбите на чл. 14 и чл. 15 от Устройствения правилник, уреждащи конкретните компетентности. Посочените промени са отразени съответно и в Приложение 1 към чл. 6, ал. 2 от Устройствения правилник, като се запазва общата численост на персонала.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.