Евродепутатите одобряват призива на гражданите на ЕС за постепенно прекратяване на отглеждането на животни в клетки. Клетъчното отглеждане може да бъде преустановено в Европейския съюз до 2027 г., заявяват членовете на ЕП.

kokoshki-kletka

В отговор на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, евродепутатите поискаха от Европейската комисия да представи законодателни предложения за забрана на използването на клетки в животновъдството в ЕС, евентуално до 2027 г., като бъде гарантиран подходящ преходен период и след извършването на солидна научна оценка на въздействието. Резолюцията беше приета с 558 гласа „за“, 37 гласа „против“ и 85 „въздържал се“.

Според членовете на ЕП съществуват алтернативи на отглеждането на животни в клетки и те се прилагат успешно в редица държави членки. Тези алтернативни системи следва да бъдат допълнително подобрени и насърчавани в държавите членки, но за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани в целия Европейски съюз, евродепутатите считат, че е необходимо въвеждането на общоевропейско законодателство в тази сфера.

Постепенното прекратяване на използването на клетки в животновъдството трябва да се основава на индивидуален подход за всеки отделен вид, който да отчита характеристиките на различните животни и да гарантира, че са въведени системи за отглеждане, които отговарят на техните специфични нужди, заявяват евродепутатите. Преди извършването на законодателни промени трябва да бъде въведен достатъчно дълъг преходен период и подходяща подкрепа за земеделските стопани и животновъдите. Това може да включва услуги за консултации и обучение, стимули и финансови програми, като целта е да бъде избегната загубата на конкурентното предимство на фермерите, както и преместването на селскостопанската продукция на места, където стандартите за хуманно отношение към животните са по-ниски от тези в ЕС.

Членовете на ЕП призовават също така за по-всеобхватна политика в областта на хранително-вкусовата промишленост в подкрепа на прехода към по-устойчива продоволствена система, но също така и за предотвратяване на оттеглянето на малките и средните стопанства от животновъдството и за спиране на по-нататъшната концентрация на сектора в ръцете на няколко големи стопанства.

Според Парламента една справедлива търговска политика, която гарантира еднакви условия на конкуренция, е предпоставка за по-високи европейски стандарти. Ето защо Европейската комисия и държавите членки следва да се съсредоточат в по-голяма степен върху въвеждането на ефективен контрол и митнически проверки, за да се гарантира, че вносните продукти при хранително-вкусовата промишленост отговарят на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните.

Членовете на ЕП настояват всички животински продукти, внасяни в ЕС, да бъдат произведени при пълно спазване на съответното европейско законодателство, включително използването на системи за отглеждане на животни без клетки. За тази цел съществуващите търговски споразумения трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че са спазени европейските стандарти за хуманно отношение към животните и качество на продуктите. Евродепутатите също така призовават Европейската комисия да насърчава хуманното отношение към животните в международен план.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.